دوشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۸
 
  

 متنی که در اختیار شماست، بخشی از اصلی ترین شبهات، سیاه نمای ها و القائات رسانه ای ست که توسط دشمنان بیرونی و داخلی دولت عدالت محور و خدمتگزار در فضای عمومی کشور و در سطح افکار عمومی منتشرگردیده است.

پاسخ به شبهاتپاسخ به شبهات
  دریافت فایل chmفقط 62 کیلوبایت!

 تحلیلِ نظریه پردازان غربی که سبب روی آوری آنها به براندازی فرهنگی شد آن بود که از نظر آنها ساختار انقلاب اسلامی تشکیل شده است از یکسری نهادهای انتخابی و یکسری نهادهای انتصابی. راه بوجود آوردن تغییر در ساختار آن است که عده ای از طریق نهادهای انتخابی و بر اساس رأی مردم به درون حاکمیت راه یافته و پس از کسب سطوح میانی و عالی حاکمیت ] فتح سنگر به سنگر نظام [ به ایجاد تغییرات مبادرت ورزند.

 
Ayatoolah DollarAyatoolah Dollar
 خلاصه ی بیانات مقام معظم رهبری در حمایت از دولت مکتبی بر اساس سیر تاریخی
4 سا تنهایی4 سال تنهایی

یعنی ادبیات آقای احمدی نژاد پیروز شده است و توانسته است گفتمان عدالت را غالب کند به خاطر اینکه این ها احساس می کنند اگر بخواهند پیروز میدان باشند در این میان گفتمان غالب، گفتمان عدالت و مردم مداری است نه نخبگان سیاسی ،اکبر گنجی ،عمادالدین باقی و سعید حجاریان ؛ اینها دیگر واقعاً جایی در مردم ندارند، می گویند میر حسین موسوی باید بیاوریم که مردم از آن به مردم مداری یاد می کنند این یعنی پیروزی گفتمان دولت عدالت و جالب اینجاست که ازآن طرف می گویند گفتمان دولت غالب نبوده است.

از دولت موقت تا دولت خدمتاز دولت موقت تا دولت خدمت
بررسی برخی شبهات موجود علیه دولت نهم با استناد به مواضع
مقام معظم رهبری
عیار طلا رابشناسیدعیار طلا رابشناسید

بررسی علل و عوامل پیدایی ،مبانی فکری و افول جریان تجدید نظر طلب 
                                                                     

گفتمان سوختهگفتمان سوخته

اگر چه فرو افتادن در دام پاسخ گفتن به شبهات و فضاسازی‎ها می‎تواند سبب کاهش سرعت در حرکت پرشتاب گفتمان انقلابی شود، اما تلاش شده است در این متن بخشی از پاسخ‏هایی که می توان با رویکردی تهاجمی به این شبهات داد ارائه شود.

پاسخ به 25 شبههپاسخ به 25 شبهه

اگر روزی در میان مسئولان کشور مسئولان بی­جرئت و ضعیفی همچون شاه سلطان حسین پیدا شوند، حتی اگر در میان مردم نیز شجاعت و آمادگی وجود داشته باشد، کار مملکت و جمهوری اسلامی تمام است چرا که مسئولان ترسو و مقهور، ملت­های شجاع را نیز به ملت­های ضعیف تبدیل می کنند.

شاه سلطلان حسین هاشاه سلطلان حسین ها

سخنرانی حجه الاسلام و المسلمین روانبخش:خیلی از آدم هایی که این انتقادات تخریبی را می کنند ریشه یابی کنید، ببینید کجا مشکل دارد، وزارت می خواسته به او ندادند یا اینکه انتقادش وارد است البته من نمی گویم که دولت نقص ندارد اگر دولت بی نقص می خواهید انشاءالله امام زمان بیایند و دولت تشکیل بدهند .

سخنرانی حجه الاسلام و المسلمین روان بخشسخنرانی حجه الاسلام و المسلمین روان بخش

باید دولت جمهورى اسلامى تمامى سعى و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولى این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانى اسلام است منصرف کند.

میزانمیزان

سفر دکتر به ایتالیا فقط 15 ساعت و به کشورهاى آمریکاى جنوبى فقط 84 ساعت طول کشید که 44 ساعت آن را در هواپیما و در حال پرواز بودند.
ما، بچه هاى تشریفات به شوخى به هم مى گوییم ، سفرهاى دکتر به کشورهاى خارجى آن قدر کوتاه مدّت امّا مفید و ارزشمند است که باید در کتاب رکوردهاى
"گینس" ثبت شود.   کتاب خاطرات فرزند ملت

فرزند ملتفرزند ملت

 
 

  
اخبار آذر 2019

 

 ابزار 
نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
فرم نظرخواهی فرم نظرخواهی
افزودن به آدرس های برگزیده افزودن به آدرس های برگزیده